چهارشنبه, 15 تیر 1401
شناسه خبر:1573

جهاد زنجان

  • انداز قلم
یگان‌های پشتیبانی رزم و پشتیبانی خدمات رزم

نوع یگان:یگان‌های پشتیبانی رزم و پشتیبانی خدمات رزم
استان های تحت پوشش: زنجان

 

 

منبع:مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد