دوشنبه, 08 آذر 1400
شناسه خبر:5782

روزگاران 13/ کتاب زنان خرمشهر

  • انداز قلم
کتاب دفاع مقدس

کتاب زنان خرمشهر یکی دیگر از مجموعه کتاب های روزگاران است که به خاطرات و حضور زنان خرمشهر در جنگ می پردازد

نویسنده: بتول کازرونیان

ناشر: روایت فتح

سال نشر: 1382

شمارگان: 3300 جلد

نشانی: تهران ص. پ 3561-15815

چکیده:

کتاب زنان خرمشهر یکی دیگر از مجموعه کتاب های روزگاران است که به خاطرات و حضور زنان خرمشهر در جنگ می پردازد جنگ یکباره به خرمشهر آمده مردم خرمشهر جنگ را انتخاب نکرده بودنداما جنگ آمد و مه جای زندگیشان را پُر کرد.

شاید برای مردها زندگی کردن در جنگ راحت تر باشد، یا طبیعی تر. ولی در خرمشهر جنگ به زندگی زن ها هم آمده بود. بعضی از این صد خاطره درباره زنان خرمشهرند، و بعضی از زبان زنان خرمشهر. از آن چه که بر خرمشهر گذشته است.

تصویرهایی از آن درد و رنج و غم این خاطرات هر چند بازنویسی خاطرات واقعی هستند اما مثل واقعیات زنده نیستند نمی شود به نظاره نشست و آن ها را آن گونه که برده اند دید.

اما شاید بشود با زنان خرمشهر همدردی کرد.

 

 

منبع: نوید شاهد

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد