دوشنبه, 08 آذر 1400
شناسه خبر:5781

روزگاران 21 کتاب بانوان آزاده

  • انداز قلم
کتاب دفاع مقدس

روزگاران عنوان کتاب هایی است که بنا دارد. تصویرهایی از سال های جنگ را در قالب خاطره های بازنویسی شده، برای آنها که آن سالها را ندیده اند نشان بدهد

نویسنده: فاطمه مصلح زاده

ناشر: روایت فتح

سال نشر: 1383

شمارگان: 3300 نسخه

نشانی: تهران- صندوق پستی : 3561-15815

چکیده:

روزگاران عنوان کتاب هایی است که بنا دارد. تصویرهایی از سال های جنگ را در قالب خاطره های بازنویسی شده، برای آنها که آن سالها را ندیده اند نشان بدهد.

«روزگاران: کتاب بانوان آزاده» نگاهی است به گوشه هایی از زندگی چهار دختر اسیر: کوتاه و بیش تر از چشم دیگران تصویرهایی که هر چند بازنویس اتفاق ها هستند، اما مثل اتفاق ها زنده نیستند.

نمی شود بهشان نگاه کرد و آن ها را آن طور که بوده اند؛ شناخت. شاید مجموعه ی این تصاویر طرح کم رنگی از معنای داشتن ها و نداشتن ها در اسارت باشد.

 

 

منبع: نوید شاهد

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد