دوشنبه, 08 آذر 1400
شناسه خبر:5779

خبرنگار جنگی (خاطرات مریم کاظم زاده)

  • انداز قلم
کتاب دفاع مقدس

خانم مریم کاظم زاده از معدود کسانی است که به استشام آن بو و حضور در آن فضای متبرک مفتخر شده است.

نویسنده: رضا رئیسی

ناشر: یادبانو

سال نشر: 1383

شمارگان: 3000

نشانی: بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس


چکیده:

آنچه در این کتاب می خوانید از حد باور زمانه ما فراتر است مختص دوره ای بوده که سفر عشق به تمامی گسترده و آنها که برخوان پرنعمت آن نشسته بودند.

اکنون در حسرت آن طعم و جستجوی آن بو، روزها و شب ها را می گذرانند و به آهی بسنده می کنند که روزگار ما روزگار عشق ستیزی و عقل مداری است و در دنیایی، سود طلبی برانگیزه های دیگر رجحان می یابد و «خود» محور همه چیز می شود.

خانم مریم کاظم زاده از معدود کسانی است که به استشام آن بو و حضور در آن فضای متبرک مفتخر شده است.

این کتاب که به قلم خود او نگاشته شده است. یادآور روزگاری است که از بعد زمانی که با ما فاصله زیادی ندارد اما حکایت و زمانش به افسانه و اسطوه می ماند او برایمان از کردستان می گوید.

از پاوه، دکتر چمران، گروه دستمال سرخ ها، که به جز اندکی شهید اند همه و از اصغر وصالی که همسر او بود فرمانده گروه دستمال سرخ ها، از خودش می گوید که دختری خبرنگار بود و خبر شهادت همسرش را روایت کرده همان گونه که او را با دستان خودش به خاک سپرد.

 

 

منبع: نوید شاهد

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد