چهارشنبه, 15 تیر 1401
شناسه خبر:6111

همراه نسيم آمد و تا خلوت گل رفت..

  • انداز قلم
شعر

يك سلسله داغ دل وتكرار شدنها

روييدن و باليدن و بسيار شدنها

بر تاول ديرينه ي اين زخمنمك سود

مرهم نفشانيم، ز تيمار شدنها

اين داغ، كه بر سينه يتيغ است، دل ماست

بسمل نكشد، منت پروار شدنها

يك تار جنون آمدوبر پاي دلش، بست

رمزي است، به ناديده خريدار شدنها

همراه نسيم آمد وتا خلوت گل رفت

زيباست چنين، لايق ايثار شدنها
 


براي مظلوميت شهيد رحيم تاران

 

 

منبع:

1. كتاب سوختگان وصال، نكوداشت جانبازان شيميايي، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه تهران، دفتر هنر و ادبيات، 1381 صفحه:35

2. نوید شاهد

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد