دوشنبه, 08 آذر 1400
شناسه خبر:5793

اندازه ی تمام دنیا..

  • انداز قلم
شعر

بالهای تو

برای همیشه هجرت میکنند

و تار و پود چفیه ات

ریسمانی می بافد

تا خدا

زمین سرخ می شود

و شهادت

دستهای ترا

فریاد می زند

صدایت می پیچد در هم

و ابهام دو دست

نردبانی می سازد

و آنقدر بالا می رود

که خورشید

با حس حقارت خود،

پی می برد

انگار یک نفر، آواز می خواند

دف می زند

و حنجره اش، اندازه ی تمام دنیا

تکرار می شود

سروده سمیه قاضی زاده

 

 

منبع:

1. کتاب سوختگان وصال، نکوداشت جانبازان شیمیایی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران، دفتر هنر و ادبیات، 1381 صفحه: 135-134

2. نوید شاهد

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد