چهارشنبه, 10 خرداد 1402
شناسه خبر:4164

گزارشي از يك تيم شناسايي در منطقه هور

  • انداز قلم
اسناد متنی

شماره سند: 24246

نوع سند: اسناد نظامي

زبان: فارسي

تاريخ تهيه : 28 مهر 1365

تعداد: 2 برگ

محل نگهداري: آرشيو مركز اسناد دفاع مقدس

چكيده:

اقدامات شناسايي امر مهمي است كه در غالب جبهه‌ها، به خصوص در مناطقي كه براي عمليات مشخص مي‌گردد، به طور مستمر ادامه مي يابد. كمبود امكانات و تجهيزات نظير هواپيماهاي شناسايي و انواع رادارها و .. در طول دوران دفاع مقدس، باعث اتكاء به نيروي انساني جهت انجام فعاليتهاي شناسايي گرديد. عمليات شناسايي به نيروهاي ورزيده، از جان گذشته و آماده براي تحمل سخت‌ترين مشكلات، فشارها و شكنجه‌ها نياز دارد كه هم تلاش كنند در دشوارترين موقعيت‌ها از اوضاع دشمن كسب اطلاع كنند و در عين حال دشمن بويي از اقدامات آنها نبرد.

در صورت اسارت به دست دشمن، تا پاي جان مقاومت كرده، اطلاعاتي به دشمن ندهند. اين گزارش ماموريت گروهان اباعبدالله در يكي از محورهاي منطقه هور كه به شناسايي وضعيت موانع و مواضع دشمن پرداخته است مي باشد.

تيم شناسايي گروهان اباعبدا..درآبراه ريحاني، حدفاصل كمين خودي تا نزديك اولين موانع دشمن را ظرف يك ونيم ساعت سوار بر قايق سبك با پارو زدن طي ميكنند و در 5 متري اولين موانع دشمن با لباس غواصي وارد آب مي شوند.

وضعيت موانع جلو خط دشمن چنين است: فاصله حدود 650 متري اولين مانع تا سيل‌بند (خط اول دشمن) با انواع موانع پوشيده شده‌است. ابتدا سه رديف مانع خورشيدي، حدود 100 متر بعد از آن، سه رديف سيم‌خاردار توپي عرض آبراه را مسدود كرده‌است و نيروهاي كمين دشمن بر آبراه نظارت مي‌كنند. در اين قسمت پوشش گياهي (چولان) به ارتفاع 5/1 متر نيز وجود دارد. پس از آن يك رديف مانع خورشيدي به همراه سيم‌خاردار توپي ايجاد شده‌است.

موانع اصلي سيل‌بند دشمن، از 100 متري غرب كمين نيروهاي عراقي شروع مي‌شود و به ترتيب عبارت است از: دو رديف سيم‌خاردار توپي، يك رديف مانع خورشيدي و يك رديف سيم‌خاردار توپي روي آن، شش رديف سيم‌خاردار توپي، يك رديف مانع خورشيدي فقط در آبراه، دو رديف سيم‌خاردار توپي سراسري در اطراف آبراه، يك رديف مانع خورشيدي كه روي آن سيم‌خاردار توپي قرار داده شده‌است.

نيروهاي شناسايي با دست‌يابي به آخرين مانع دشمن و بررسي آن و اطمينان از نبودن مانعي ديگر تا سيل‌بند دشمن، به خط خودي برمي گردند.

صفحه دوم اين سند، كروكي منطقه مورد نظرمي باشد.

 

 

منبع: پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد